जिल्हा परिषद चंद्रपूर

जि.प. सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया 2023

जाहिरात वाचा || "APPLY ONLINE" || पदनिहाय प्राप्त अर्ज संख्या

बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन करीता उपस्थित राहणे बाबत सूचना

पंचायत समिती

श्री. विवेक जॉनसन, भाप्रसे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर.

चंद्रपूर जिल्ह्याची माहिती

सन 1960 पासून चंद्रपूर जिल्हा हा स्वतंत्र जिल्हा म्हणून गणला जाऊ लागला. सन 1874 पर्यंत जिल्ह्यात मुल, वरोरा व ब्रम्हपूरी या तीन तहसिल होते. त्यानंतर सन 1874 मध्ये मद्रास राज्यातील गोदावरी जिल्हा संपुष्टात येवून त्यातून चार तहसिल चंद्रपूर, जिल्ह्याला जोडण्यात आले. व तहसिलचे मुख्यालय सिरोंचा येथे ठेवण्यात आले. सन 1905 मध्ये गडचिरोली मुख्यालय असलेली नविन तहसिल निर्माण करण्यात आली. सन 1907 मध्ये नव्यानेच निर्माण झालेल्या दुर्ग जिल्ह्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील जमीनदारीचा काही भाग स्थानांतरीत करण्यात आला. याच वर्षी लोअर सिरोंचा तहसिलातील केरला, अवलक आणि पुगूर या तीन विभागांचा जवळजवळ 1560 चौ.कि.मी. हिस्सा संलग्न मद्रास राज्यात स्थानांतरीत करण्यात आला. सन 1956 मधील राज्य पुनर्रचनेचा परिणाम म्हणून पुर्वी मध्यप्रदेशात असलेला हा जिल्हा मुंबई राज्यात विलीन करण्यात आला.

अधिक माहिती.....

विभाग

सामान्य प्रशासन

अधिक माहिती

वित्त विभाग

अधिक माहिती

ग्रामपंचायत विभाग

अधिक माहिती

कृषी विभाग

अधिक माहिती

पशुसंवर्धन विभाग

अधिक माहिती

आरोग्य विभाग

अधिक माहिती

बांधकाम विभाग

अधिक माहिती

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

अधिक माहिती

समाज कल्याण विभाग

अधिक माहिती

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

अधिक माहिती

महिला व बालकल्याण

अधिक माहिती

शिक्षण विभाग (माध्यमिक )

अधिक माहिती

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग

अधिक माहिती

जलसंधारण विभाग

अधिक माहिती

विभाग प्रमुख

श्री. हर्ष बोहरे

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापू)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

अतूल कुमार गायकवाड

मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्री. संग्राम शिंदे

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.व.बा.क.)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्री. श्याम वाखर्डे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

डॉ. श्री. अशोक कटारे

जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्री. विरेंद्र रजपूत

कृषी विकास अधिकारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्रीमती मिना साळुंखे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्री. विवेक पेंढे

कार्यकारी अभियंता (बांध.)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

डॉ. सुभाष पवार

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

डॉ. श्री. उमेश हिरुळकर,

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्री. सुरेश पेंदाम

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्रीमती अश्विनी सोनवणे

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक )
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

कुमारी निखीता ठाकरे

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रभारी
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्रीमती प्रियंका रायपुरे

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (प्रभारी)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्रीमती नूतन व्ही. सावंत

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व.स्व.)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

श्री फरेंद्र कुतीरकर

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मग्रारोहयो)
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

डॉ. सुभाष पवार

प्रभारी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
जिल्हा परिषद चंद्रपूर

महत्वाच्या घडामोडी

निविदा

No Data Available

महत्वाचे दुवे