जिल्हा परिषद चंद्रपूर

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी आपली पात्रता तपासण्यासाठी कृपया खाली दिलेल्या प्रश्नावलीचे उत्तर द्या.

पूर्ण नाव
गाव
तालुका

अ.क्र. प्रश्न
1 तुमच्या गावात शाळा आहे का ?
2 तुम्ही BPL धारक आहात का ? *
3 तुमच्या गावात शाळा आहे का ? *
4 तुमचे वय १८ पेक्षा जास्त आहे का ? *