जिल्हा परिषद चंद्रपूर

मिडिया कव्हरेज

ताप असल्यास आपल्या आजारा हा इन्फ्लुएंझा आजार आहे का? या बाबत माहिती करीत जनजागृती. इन्फ्लुएंझा आजारओळखण्या करीता माहिती पत्रक 01-01-2024 View आरोग्य विभाग ताप असल्यास

इन्फ्लुएंझा आजारओळखण्या करीता माहिती पत्रक

  • 01-01-2024
read more

ताप असल्यास आपल्या आजारा हा इन्फ्लुएंझा आजार आहे का? या बाबत माहिती करीत जनजागृती.

इन्फ्लुएंझा आजारओळखण्या करीता माहिती पत्रक

  • 01-01-2024
read more

ताप असल्यास आपल्या आजारा हा इन्फ्लुएंझा आजार आहे का? या बाबत माहिती करीत जनजागृती.

इन्फ्लुएंझा आजारओळखण्या करीता माहिती पत्रक

  • 01-01-2024
read more

ताप असल्यास आपल्या आजारा हा इन्फ्लुएंझा आजार आहे का? या बाबत माहिती करीत जनजागृती.

इन्फ्लुएंझा आजारओळखण्या करीता माहिती पत्रक

  • 01-01-2024
read more
Popup Image