जिल्हा परिषद चंद्रपूर

प्रशासकीय संरचना


  1. राज्य शासन
  2. जिल्हा परिषद
  3. पंचायत समिती
  4. ग्रामपंचायत

प्रशासकीय अधिकारी संरचना