जिल्हा परिषद चंद्रपूर

यशोगाथा

शौचालय बांधकाम

Date : 19-01-2021
pr-sample23

सोनुली (बुज ) हे गाव नागभीड तालुक्यात अस्तित्वात असुन त्या गावाची लोकसंख्या

नहर दुरुस्ती व खोलीकरण मौजा जुनोना

Date : 19-01-2020
pr-sample23

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला कायद्याचे स्वरुप असुन �

ग्राम पंचायत , चिचपल्ली वैयक्तिक बोडी नूतनीकरण

Date : 19-01-2019
pr-sample23

मी नामे, श्री. उमाकांत हरी बावणे रा. चिचपल्ली, माझा मुख्य व्यवसाय शेती हा असुन

ग्राम पंचायत चिंचोली बोडी नूतनीकरण

Date : 18-01-2020
pr-sample23

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजनेला कायदयाचे स्वरुप सन 2005 प�

महा आवास अभियान - ग्रामिण 2.0

Date : 21-07-2022
pr-sample23

श्रीमती दुमाबाई माधव हजारे रा. चकपिरंजी येथील रहिवासी असुन त्यांचे नांव ड य�

शौचालय बांधकाम

Date : 21-07-2022
pr-sample23

सोनुली (बुज ) हे गाव नागभीड तालुक्यात अस्तित्वात असुन त्या गावाची लोकसंख्या

Pittguda Tah. Jiwati

Date : 22-07-2022
pr-sample23

जल जीवन मिशन कार्यक्रम सन २०२१-२२ अंतर्गत मौजा पिटीगुडा नं. २ येथील जिल्हा प�

यशोगाथा -खडकी रायपुर

Date : 22-07-2022
pr-sample23

यशोगाथा -खडकी रायपुर

Success Story of Ghatraiguda , Chandrapur (1)

Date : 30-07-2022
pr-sample23

Success Story of Ghatraiguda, GP -Marakagondi a village of Chandrapur district. Solar energy based Dual Pump mini Piped Water Supply Scheme Taluka- Jivati, District- Chandrapur. Background

घंटागाडीच्या कामातून "शिवनेरी"चा स्वच्छतेस हातभार

Date : 18-08-2022
pr-sample23

शिवनेरी स्वयंसहायता समुह दाताळा, ता. चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर स्वयंबचतीतून �

कोरोना महामारीत "अन्न प्रक्रिया योजने"ने दिली साथ

Date : 18-08-2022
pr-sample23

कल्पना खुशाल मोहुर्ले, सावरी स्वयंम सहायता समूह, डोंगरगाव तालुका-सिंदेवाह�

आदिवासी महिलांनी पेलला "पर्यटन केंद्रा"चा भार

Date : 18-08-2022
pr-sample23

प्रियंका स्वयंसहायता समुह, आगरझरी ता. चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर चंद्रप�

योजना दृष्टीक्षेप

Date : 01-09-2022
pr-sample23

लघु पाटबंधारे तलावांची दुरुस्ती, कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे बांधकाम व दुर�