जिल्हा परिषद चंद्रपूर

मासिक अहवाल

अ.क्र विभाग विषय वापरकर्ता लिंक
1महिला व बालकल्याण विभागएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना / महिला व बाल कल्याण मासिक प्रगती अहवाल जुन 2022श्री. प्रेषित माणुसमारे, वि. अ. सां. व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सर्व)view link
2महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानNRLM MPRDistrict Manager-MIS & MEview link
3सामान्य प्रशासनअभ्यांगत द्वारा प्राप्त निवेदन व अति महत्वाचे पत्रावरील कार्यवाहीHODview link
4सामान्य प्रशासनHOD / BDO Visit DiaryHOD & BDO (Open with only Official Gmail ID)view link
5सामान्य प्रशासनविभागनिहाय न्यायालयीन प्रकरणे विभाग प्रमुख, जिल्हा परिषद view link
6सामान्य प्रशासनDelegation of PowersAll Departmentsview link